Sirkulasjonsmynter

Norske sirkulasjonsmynter


Den norske myntrekken består av en 1-krone, 5-krone, 10-krone og 20-krone. Norges Bank er ansvarlig utgiver av all norsk mynt som preges ved Det Norske Myntverket, og avgjør også opplaget og utgivelsen av hver enkelt valør hvert år. 1. mai 2012 ble 50-øren tatt ut av sirkulasjon og satte da et punktum for norsk øremynt.

Minnemynter og sirkulasjonsmynt med særpreg


For å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser kan Norges Bank utgi en jubileums- og minnemynt i sølv eller gull eller en sirkulasjonsmynt med særpreg. Jubileums- og minnemynter har pålydende verdi og er således et tvunget betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter, men settes i omløp til en kurs over denne pålydende verdien. En sirkulasjonsmynt med særpreg er derimot en helt vanlig mynt med spesifikasjoner og pålydende verdi tilsvarende den ordinære sirkulasjonsmynten, men med ulikt preg på en eller begge sider.

1-kronen:

          Advers:
Kors dannet av H.M. Kong Harald Vs kronede monogram gjentatt tre ganger og med to parallelle linjer – svarende til monogrambokstavenes to loddrette linjer – som nederste, loddrett korsarm. Det runde midtfeltet avgrenses av en sirkel som løper slik at monogrammenes kroner er utenfor denne. Nederst omskriften NORGE flankert av Det Norske Myntverkets merke (korslagt hammer og bergsjern) og myntdirektør Magne Flågans merke MF.
Fra og med pregeår 2007 er myntdirektørens initialer tatt bort. Myntverkets merke er fra og med samme tidspunkt plassert inne i den underste stolpen (rett over R i NORGE).
Formgiver: Ingrid Austlid Rise
Diameter: 21,0 mm
Vekt:    4,35 g
Legering: CuNi25
Rand: Glatt 
  Revers:
Fugl vendt mot venstre sittende i rankeverk. Motivet er en fri gjengivelse av utskjæringer på portalen i Hylestad stavkirke, Setesdal. Under motivet: pregeåret som innskrift og valørbetegnelsen 1 KRONE i omskrift. Til høyre i rankeverket formgiverens signatur IAR.

1-kronen ble lansert første gang 15. september 1997 som del av
Ny myntrekke 1994.
 
       

5-kronen:
  Advers:
St.Olavs ordens storkorskjede med ordenstegn. Øverst omskriften: KONGERIKET NOREG. På hver side av ordenstegnet: Det Norske Myntverkets merke (korslagt hammer og bergsjern) og myntdirektør Magne Flågans merke MF.
Fra og med pregeår 2007 er myntdirektørens initialer tatt bort. Myntverkets merke er fra og med samme tidspunkt plassert mellom ”KONGERIKET” og ”NOREG”.
Formgiver: Ingrid Austlid Rise
Diameter: 26,0 mm
Vekt:    7,85 g
Legering: CuNi25
Rand: Riflet

 
  Revers:
Ornamentikk inspirert av akantusplantens blader, i den norske treskjæreren "Ole Moene-stil" (1839-1908) med smale bånd som snor seg mellom bladene. Over motivet: valørbetegnelsen 5. Under motivet: pregeåret som innskrift og KRONER som omskrift. Til høyre i ornamentikken formgiver Ingrid Austlid Rises signatur IAR.

5-kronen ble lansert første gang 15. september 1998 som del av
Ny myntrekke 1994.
   

10-kronen:
  Advers:
H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Under portrettets halsavsnitt: formgiverens signatur NAA. Under portrettet: HARALD V, og kongens valgspråk ALT FOR NORGE.
 
Formgiver: Nils Aas
Diameter: 24,0 mm
Vekt:   6,8 g
Legering: CuZn10Ni9
Rand: Avbrutt riflet
  Revers:
Del av stavkirketak. Under dette i felt til høyre, valørbetegnelsen 10 KR/pregeåret delt av Det Norske Myntverkets merke (korslagt hammer og bergsjern). Nederst myntdirektør Magne Flågans merke MF.
Fra og med pregeår 2007 er myntdirektørens initialer tatt bort.

10-kronen ble lansert første gang 15. september 1995 som del av
Ny myntrekke 1994. 
   

20-kronen:
  Advers:
H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Under portrettets halsavsnitt: formgiverens signatur NAA. Under portrettet: HARALD V / NORGES KONGE.
 
Formgiver: Nils Aas
Diameter: 27,5 mm
Vekt:   9,9 g
Legering: CuZn10Ni9
Rand: Glatt
  Revers:
Forstavn av vikingskip og valørbetegnelsen 20 KR. Under skipet: pregeåret delt av Det Norske Myntverkets merke (korslagt hammer og bergsjern). Nederst myntdirektør Magne Flågans merke MF.
Fra og med pregeår 2007 er myntdirektørens initialer tatt bort.

20-kronen ble lansert første gang 1. november 1994 som del av
Ny myntrekke 1994
 
   Utskriftsversjon Utskriftsversjon