Velkommen til Det Norske Myntverket


Pressemelding:

Direktørskifte ved Det Norske Myntverket AS
 

17. august går Jan-Eirik Hansen (59) av etter 4 år som administrerende direktør ved Det Norske Myntverket AS. Kjell Wessel (60) overtar samme dag som ny administrerende direktør ved bedriften.

Jan-Eirik Hansen, bosatt i Oslo, går over i en prosjektdirektørstilling i Samlerhuset Norge AS. Kjell Wessel, opprinnelig fra Kongsberg, har vært ansatt ved Det Norske Myntverket siden 1981, de siste 20 årene som markeds- og salgssjef.


Styremedlem Ole Bjørn Fausa takker på vegne av styret Jan-Eirik for flott innsats og ønsker samtidig Kjell lykke til i den nye jobben.

 

Kontakt:                    Ole Bjørn Fausa - tlf. 90 85 69 91

                                Jan-Eirik Hansen - tlf. 46 44 44 64

                                        Kjell Wessel - tlf. 92 40 44 16             

 

Kongsberg, 17. august 2015
 

Det Norske Myntverket AS

___________________________________________________________________

Krigsseilermedaljen:

I forbindelse med det kommende krigsminneåret utgis en krigsminnemedalje som hedrer de norske krigsseilerne. Minnemedaljen utgis i rent sølv og er preget av Det Norske Myntverket. Opplaget er begrenset til 125.000. Medaljen gis bort gratis av vår distributør Samlerhuset. For mer informasjon og bestilling
Klikk her Gladnyhet:

 

Det Norske Myntverket skal fortsatt produsere de norske myntene du har i lommeboka!
 

Avtalen mellom Det Norske Myntverket og Norges Bank om produksjon av mynt utløp ved årsskiftet. Norges Bank har våren 2014 gjennomført en anbudskonkurranse om kjøp av mynt fra og med 2015.

Konkurransen ble kunngjort internasjonalt, og i alt tre myntverk leverte tilbud. Tilbudene ble vurdert ut fra pris og funksjonalitet, disse ble vektet henholdsvis 80 og 20 prosent. Basert på disse kriteriene ble tilbudet fra Det Norske Myntverket vurdert som det beste tilbudet. Det Norske Myntverket har derfor i august 2014 signert en rammeavtale med Norges Bank for leveranser av norsk mynt i fire nye år fra og med 2015."Preget på dagen"

Den 16. mai 1814 ble grunnloven vedtatt. Dagen etter, den 17. mai 1814, ble den datert, og Eidsvoll-mennene satte sine segl på dokumentet. Nøyaktig 200 år senere preger og forsegler Det Norske Myntverket et historisk «preget på dagen» sett. Det skal lages inntil 2.014 «preget på dagen» jubileumssett, som inneholder årets 200 kroner minnemynt i sølv, årets 20 kr minnemynt i proofkvalitet og en gigantutgave av den berømte grunnlovsmedaljen i rent sølv.
www.preget2014.noMinnemynt i sølv

 

Minnemynt

sølvmynt

 I 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. For å markere denne viktige begivenheten i Norges historie, utgir Norges Bank en minnemynt i sølv. For mer informasjon og bestilling www.minnemynt.noGrunnlovsmedalje 1814 - 2014
I år er det 200-årsjubileum for grunnloven. Til jubileet i 1914 utformet myntgravør Ivar Throndsen en storslått grunnlovsmedalje. Denne utgis nå, hundre år senere, i en ny jubileumsutgave, som preges i et opplag på 150.000. Medaljen er i legeringen CuZn20Ni18, i kvalitet «brilliant», og den har en diameter på 38,61mm. Grunnlovsmedaljen gis bort gratis av vår distributør Samlerhuset som et bidrag til 200-årsjubileet.

For mer informasjon og bestilling www.norge1814.no.
Souvenir myntsett 2014

proof 2012

Klassisk myntsett 2014

 


Settene er i salg fra 1.5.2014

Mer informasjon om settene finner du under lenken Årets myntsett

Proofsett 2014 utgis i juli måned.        -----------------------------------------------------------
 

For bestilling av produkter produsert ved Det Norske Myntverket er du velkommen til å ta kontakt direkte med Samlerhuset. Du kan enten bestille på telefon 02550 eller på  www.samlerhuset.no/myntverkets-utgivelser  Mail: kundeservice@samlerhuset.no

 
Bedriftskunder
Vårt salg av myntprodukter til alle banker, mynthandlere og bedrifter fortsetter som før. Benytt telefon 32 29 95 30 eller post@myntverket.no Utskriftsversjon Utskriftsversjon